Openingstijden

Dag Tijd Doelgroep
Woensdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur groep 6, 7 en 8
Woensdagavond van 19:30 tot 22:30 uur brugklassers
Vrijdagavond van 19:30 tot 22:30 uur alle leeftijden

Deze openstellingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk